Polski transport należy do najszybciej rozwijających się branż, zajmuje również dominującą pozycję w Europie. Dostęp do rynków unijnych i atrakcyjna cenowo oferta polskich firm transportowych spowodowała, że są one konkurencyjne w stosunku do tego rodzaju przedsiębiorstw unijnych. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej systematycznie rosła masa ładunków przewożonych przez polskich kierowców. Miarą rozwoju polskiego transportu jest kluczowa pozycja firm transportowych w wymianie Polski z zagranicą, dlatego pomimo dużej konkurencji, nie brakuje osób, które chciałyby założyć firmę transportową.

Czy firma transportowa jest dobrym pomysłem na biznes?

Branża transportowa pomimo dużej konkurencyjności tego typu firm na polskim rynku daje wiele możliwości rozwoju. Dzięki dobremu pomysłowi na przewozy różnych towarów czy inne usługi w ramach transportu drogowego można stać się liczącym graczem nie tylko na polskim rynku, ale i międzynarodowym. Założenie własnej firmy transportowej będzie się wiązało na pewno z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i licencji. Zanim podejmie się kroki w celu założenia firmy spedycyjnej, warto zapoznać się z wymogami, jakie stawia się przed takimi przedsiębiorstwami i ich właścicielami. Osoba, podejmująca działania w celu założenia tego rodzaju firmy, musi wykazać się niekaralnością oraz posiadać stałą siedzibę wraz z bazą, czyli miejscem postojowym, naprawy pojazdów i ich konserwacji, załadunku oraz rozładunku, wyposażoną w odpowiedni sprzęt, umożliwiający działalność transportową. Wśród wymogów, jakie stawia się właścicielom takich przedsiębiorstw jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych oraz zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności, o które można wnioskować do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, bądź właściwego starosty. Kluczową rolę odgrywają tu pieniądze i tak zwana zdolność finansowa do prowadzenia działalności transportowej. Kolejnym krokiem będzie złożenie wpisu do CEDIG lub Krajowego Rejestru Sądowego. Decydując się na założenie firmy transportowej trzeba się liczyć z dużymi kosztami.

Wsparcie dla firm transportowych

Jakie są koszty założenia firmy transportowej?

Zakładając firmę transportową trzeba liczyć się z dużą konkurencją na rynku, a dochody zależą przecież od liczby zleceń. Uzyskanie zgody na prowadzenie tego rodzaju przedsiębiorstwa jest uzależnione od spełnienia wymogu posiadania przez właściciela zdolności finansowej. Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, że osoba zakładająca taki biznes musi posiadać środki finansowe w wysokości 9000 euro na zakup pierwszego pojazdu i 5000 na kolejne. Wobec tego koszty prowadzenia działalności transportowej są wysokie, a liczyć trzeba także koszty Polisy Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika oraz ubezpieczenia.

Skąd zdobyć środki finansowe na założenie firmy transportowej?

Osoby planujące założenie firmy transportowej mogą ubiegać się o dofinansowanie. Jego wysokość jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, ale również od rodzaju biznesu. Właściciel firmy transportowej nie może starać się o dotacje unijną na zakup samochodów, ponieważ nie należy on do tak zwanych kosztów kwalifikacyjnych, co wynika z przepisów wydanych przez Komisję Wspólnot Europejskich. Natomiast mogą oni ubiegać się o dofinansowanie realizowane z Programów Regionalnych, które zostały wyznaczone dla poszczególnych województw i określają, jakie inwestycje mogą liczyć na wsparcie. W ramach tego programu można starać się o środki z przeznaczeniem na rozwój firmy w zakresie na przykład rozszerzenia działalności o nowe usługi lub rozwój kadry.

Dotacje unijne na założenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca planujący działalność w sektorze transportu może ubiegać się o unijne wsparcie dla firm transportowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeżeli jest osobą przed 30 rokiem życia, nie pracującą i nie uczącą się, wtedy może uzyskać wsparcie w wysokości 30 tys. złotych, ale nie na zakup środków transportu.