Właściciele firm transportowych zatrudniający zawodowych kierowców często stają przed niełatwym wyborem między zleceniem wykonania trasy jednemu kierowcy, a zdecydowaniem się na podwójną obsadę.

W jaki sposób zmienia się sposób rozliczania czasu pracy kierowców w wypadku podwójnej obsady i czy jest to rozwiązanie opłacalne?

Na czym polega praca kierowców w podwójnej obsadzie? 

O pracy kierowców w podwójnej obsadzie można mówić w sytuacji, gdy w kabinie pojazdu znajdują się dwie osoby posiadające uprawnienia do jego prowadzenia. Rozwiązanie to jest stosowane przez wiele firm transportowych w różnych celach – przede wszystkim w celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu i skrócenia czasu dostawy.

Praca w podwójnej obsadzie umożliwia lepsze rozplanowanie pracy kierowców i bardziej optymalną organizację obowiązków. Kierowcy wspierają się nawzajem, co ułatwia wykonywanie czynności służbowych. Jazda w podwójnej obsadzie umożliwia odmienne zasady rozliczania czasu pracy kierowców, pozwalając przy tym na cotygodniowy pobyt kierowcy w domu. 

Regulacje dotyczące pracy kierowców w podwójnej obsadzie 

  1. Rozliczanie czasu pracy kierowców w wypadku pracy w podwójnej obsadzie przebiega w sposób odmienny od jazdy w pojedynkę. Najważniejszą zmianą jest fakt, iż przy dwóch kierowcach prowadzących na zmianę wydłuża się cykl dobowy – wynosi on nie 24, lecz 30 godzin.
  2. W praktyce oznacza to, że w ciągu jednego dnia dwóch kierowców może prowadzić pojazd przez 20 godzin łącznie. Regulacje dotyczące pracy kierowców w podwójnej obsadzie wymagają dostosowania się osób kierujących pojazdem oraz ich przełożonych do następujących zasad:
  • Jeden kierowca nie może znajdować się poza kabiną pojazdu przez okres dłuższy niż godzina zegarowa.
  • Drugi kierowca musi rozpocząć pracę nie później niż godzinę po rozpoczęciu pracy przez pierwszego kierowcę.
  • Każda zmiana na fotelu kierowcy wymaga zmiany karty oraz odpowiedniego wpisu w tachografie.
  • Czas zamiany kart w tachografie powinien zostać zapisany w kategorii „inna praca”.
  • Wymiana karty w tachografie po zakończeniu 4,5 godzinnej części zmiany kierowcy nie jest tożsama z rozpoczęciem ani zakończeniem dnia roboczego.

Przepisy dotyczące rozliczania pracy kierowców w podwójnej obsadzie w jasny sposób określają również zasady korzystania z przerw. Niezależnie od tego, czy w pojeździe znajduje się jeden czy dwóch kierowców, czas wykorzystania obligatoryjnych przerw i ich długość nie ulega zmianie – każda osoba prowadząca pojazd ma obowiązek wykonania czterdziestopięciominutowej przerwy po każdych 4,5 godzinach jazdy.

W wypadku pracy w podwójnej obsadzie jako przerwę liczy się okres dyspozycyjności jednego kierowcy w czasie, w którym drugi kierowca prowadzi pojazd. Oznacza to, że przy podwójnej obsadzie obligatoryjne przerwy nie powodują zatrzymania pojazdu. 

W wypadku jakiego typu transportów to rozwiązanie jest opłacalne? 

Zatrudnianie kierowców w podwójnej obsadzie może z początku wydawać się skomplikowane, stanowi jednak rozwiązanie wygodne zarówno dla osób kierujących pojazdem, jak i zleceniobiorców oczekujących na dostawę towaru. Dzięki podwójnej obsadzie usługa transportowa może zostać wykonana szybciej, co wynika z braku konieczności zatrzymywania pojazdu w celu wykonania czterdziestopięciominutowych przerw wymaganych przez prawo.

Z uwagi na krótszy czas dostawy, rozwiązanie zakładające zmianową pracę dwóch kierowców sprawdza się w wypadku transportu towarów o ograniczonym terminie przydatności. Zatrudnienie kierowców w podwójnej obsadzie jest ponadto opłacalne na długich trasach międzynarodowych. 

praca kierowców

Dlaczego jeszcze właściciele firm transportowych mogą się decydować na zatrudnienie kierowców w podwójnej obsadzie? 

Zatrudnienie kierowców w podwójnej obsadzie posiada listę zalet, które wpływają na chęć właścicieli firm transportowych do korzystania z tego rozwiązania. Są to przede wszystkim:

  • Bezpieczeństwo 

Praca w podwójnej obsadzie znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa transportu. Obecność dwóch kierowców ogranicza prawdopodobieństwo wypadków spowodowanych zdarzeniami losowymi. Stanowi także dodatkowe zabezpieczenie w sytuacjach z udziałem posiadających kryminalne zamiary osób trzecich.

  • Ułatwienia w zakresie obsługi transportu

Obecność dwóch kierowców w znacznym stopniu ułatwia i usprawnia wykonywanie czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem towaru.

  • Szkolenie nowych pracowników 

Praca kierowców w podwójnej obsadzie często wykorzystywana jest w celu szkolenia nowych pracowników – kierowca posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia pojazdów transportowych w trakcie trasy może przekazać niezbędną wiedzę początkującemu partnerowi.

Zatrudnienie kierowców w podwójnej obsadzie wiąże się z odmiennym sposobem rozliczania czasu pracy i w określonych sytuacjach stanowi rozwiązanie opłacalne.