Istnieją przepisy, które ściśle określają obowiązek badania pojazdów, które działają dzięki instalacjom gazowym. Zbiorniki gazowe są stosowane przede wszystkim w pojazdach. Wielu jest użytkowników samochodów, których napędem jest właśnie gaz. Każdy posiadacz samochodu o tym napędzie, musi mieć świadomość obowiązków, jakie na nim ciążą. Obowiązki te związane są ściśle z dbaniem i regularnym  dokonywaniem przeglądów zbiornika. Wszystkie obowiązki i zasady jasno określone są przez przepisy. Przepisy te i zasady regulowane są przez Ustawę o Dozorze Technicznym. Dodatkowo, wpływ na te zasady ma Regulamin ONZ. Na ich podstawie powstał Transportowy Dozór Techniczny, który nadaje firmom uprawnienia pozwalające wykonywać niżej opisane funkcje.

Każdy, kto używa instalacji gazowych w samochodzie lub korzysta z butli ciśnieniowych, musi liczyć się ze wszystkimi istotnymi terminami. Ich przestrzeganie jest obowiązkowe, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo. Przepisy jasno określają, kiedy należy poddać nasz zbiornik gazowy badaniom. Producenci takich butli zazwyczaj zapewniają żywotność butli nawet do 20 lat. Dlatego, gdy upłynie połowa czasu od daty wyprodukowania butli, konieczne jest dokonanie przeglądu. Obowiązkiem każdego właściciela butli i instalacji gazowej w samochodzie, jest dostarczenie zbiornika do firmy wykonującej przegląd. Badania, jakie wykonywane są w firmie, potwierdzają dwa dokumenty – Decyzja TDT oraz Protokół z badania. Każdy pojazd, z którego zbiornik gazowy został wyjęty, może być używany na gaz.

Legalizacja zbiorników LPG

Jest to złożony proces polegający na dokładnym sprawdzeniu butli gazowej oraz wszelkich instalacji gazowych znajdujących się w naszym pojeździe. Legalizacja zbiorników LPG pozwala każdemu właścicielowi pojazdu upewnić się, że wszystko jest w porządku (ewentualnie, że należy wymienić instalację). Butle i zbiorniki gazowe wymagają specjalnego podejścia. Ich uszkodzenie lub nieprzestrzeganie przepisów może mieć tragiczne skutki. Każdy użytkownik butli gazowej w samochodzie wie, jak źle może skończyć się używanie butli uszkodzonej.
W skład obowiązków specjalistów wchodzą:

  • Demontaż butli gazowej (nie zawsze – jest to dodatkowa usługa w wielu firmach),
  • Dokładne sprawdzenie butli,
  • Zdjęcie i przetestowanie uszczelek oraz śrubek i zaworów,
  • Ewentualny montaż nowej instalacji,
  • Sprawdzenie instalacji gazowej w pojeździe,
  • Obsługa pojazdów turystycznych.

Usługi, na jakie możemy liczyć w dzisiejszych czasach, jak najbardziej mogą zapewnić nam dalsze, bezpieczne używanie samochodu. Butla, która jest uszkodzona, może wybuchnąć w trakcie jazdy lub ewentualnej kolizji czy wypadku. W momencie, gdy nasz samochód został poszkodowany właśnie w kolizji, również musimy oddać zbiornik gazowy do przeglądu. Nawet niewielka stłuczka lub kolizja może być powodem uszkodzenia zbiornika. Aby uniknąć takich sytuacji, musimy stale przestrzegać terminów przeglądów oraz oddawać butle do sprawdzenia, gdy tylko wymaga tego sytuacja.