Będąc kierowcą samochodu, należy myśleć przede wszystkim za siebie, ale także mieć na uwadze pozostałych uczestników ruchu. Jest to trudne, jednak każdy kierujący pojazdem powinien być wyczulony na działania innych kierowców i pieszych, aby zmniejszyć do minimum ryzyko kolizji lub wypadku.  

Świadomość na drodze

Aspektami, o których potencjalny kierowca na co dzień nie zawraca sobie głowy – są kolizje i wypadki drogowe. Każdy z góry zakłada, że jest dobrym kierowcą i kolizja z jego pojazdem nie może mieć miejsca. W rzeczywistości jednak do tego typu zdarzeń na drodze dochodzi znacznie częściej, niż może się wydawać. Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z wielu niebezpiecznych aspektów, które towarzyszą kolizjom na przykład z ciężarówkami lub pojazdami przewożącymi substancje chemiczne, szkodliwe dla środowiska – jak przykładowo: paliwa, oleje, odpady chemiczne. W wyniku wystąpienia tego typu szkód komunikacyjnych może dojść do wypłynięcia z pojazdu substancji chemicznych, które są w obecnej chwili przewożone, bądź pochodzą z samej konstrukcji droga i wyciek substancjipojazdu np. wyciek oleju z silnika na powierzchnię drogową.

W usuwanie szkód powstających w wyniku kolizji angażuje się przede wszystkim służby zarządzające porządkiem na drogach oraz straż pożarną, która zajmuje się usuwaniem niebezpiecznych substancji z powierzchni drogi lub innych miejsc. Jeżeli dojdzie do kolizji, w której widać wyciek niebezpiecznych substancji bezzwłocznie – należy powiadomić wszystkie służby, a przede wszystkim straż pożarną, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się takowych substancji do środowiska. Szczególnie ryzykowne są kolizje pojazdów przewożących odpadki chemiczne w pobliżu zbiorników wodnych, ponieważ w przypadku zbyt wolnego zareagowania służb, może dojść do skażenia środowiska, a wtedy problem staje się znacznie większy, niż może się wydawać. Dojść może do katastrofy biologicznej i skażenia dużego obszaru, a w najgorszym przypadku odcięcia społeczeństwa na danym terenie od dostępu do wody pitnej.

Czego używa się do eliminowania powstałych szkód?

Do usuwania szkód stosuje się między innymi substancje absorbujące zanieczyszczenia, pozwalając na sprawne usunięcie danej substancji określonego terenu. Jedną z takich substancji jest sorbent – granulat o różnych rodzajach granulacji, pozwala na zaabsorbowanie zanieczyszczeń, które wypłynęły na dany teren oraz sprawne ich usunięcie. Obecnie dostępny jest sorbent uniwersalny – który sprawdzi się zarówno do użytku warsztatowego, jak i profesjonalnego. W przypadku zwykłych szkód komunikacyjnych i wycieków płynów z pojazdów proces jest prosty i nie wymaga specjalnych zabezpieczeń. Jeżeli jednak dojdzie do wycieku cysterny z benzyną lub inną niebezpieczną substancją należy wdrożyć znacznie szybsze i większe ilości substancji, które zahamują rozprzestrzenianie się niebezpiecznych związków do ziemi i środowiska. Warto wspomnieć, że używanie granulatu pozwoli pozbyć się substancji również z powierzchni z zagłębieniami jak na przykład powierzchnia asfaltowa.

Środki ostrożności

Jeżeli dojdzie do kolizji drogowej, warto pamiętać, aby nie zbliżać się do ogniska wypływu niebezpiecznych substancji, ponieważ może dojść do zakażenia powietrza wokół lub nawet samozapłonu w przypadku wycieku substancji łatwopalnych. Każdy kierowca lub osoba postronna, która uczestniczy w kolizji drogowej z wystąpieniem wycieku substancji chemicznych np. z ciężarówek, zobowiązana jest do zachowania bezpiecznej odległości od miejsca wycieku oraz bezzwłocznego powiadomienia organów zajmujących się oczyszczaniem i neutralizacją środowiska.

Prowadząc pojazd, warto zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć sytuacji, gdzie może dojść do kolizji z pojazdami, które przewożą niebezpieczne substancje. Uniknąć dzięki temu można wystąpieniu skażenia środowiska. Pojazdy, które przewożą skażone substancje, zawsze oznaczone są odpowiednimi znakami w tylnej oraz bocznej części pojazdu tak, aby w łatwy sposób można było powiadomić służby porządkowe o wystąpieniu wycieku.